Втори национален фестивал на старата градска и шлагерна песен "Нежни спомени" - Панагюрище 2017 г.

Фестивалът на старата градска и шлагерна песен „Нежни спомени“ се провежда в гр. Панагюрище и е единствен по рода си в региона. Организатор на фестивала е Народно читалище „Виделина-1865“ гр. Панагюрище.

Основната цел на фестивала е да съхрани и популяризира старата градска и шлагерна песен от миналия век, да я обогати и възроди за нов живот и приобщи младите хора към нейната лиричност и красота.

Фестивалът дава възможност за изява на таланливи изпълнители от цяла България.

Фестивалът е с конкурсен характер и ще бъде журиран от професионалисти.

РЕГЛАМЕНТ

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • 1.Във фестивала могат да участват индивидуални изпълнители, дуети и певчески формации, без ограничение във възрастта и броя на участниците.
 • 2. Не се допуска участието на професионални изпълнители.
 • 3. Вокалните групи се представят с програма с общо времетраене до 12 минути, а индивидуалните изпълнители и дуети –до 8 минути.
 • 4. Съпровод:
 • Участниците сами осигуряват музикалния си съпровод.
  • Инструментален съпровод на живо;
  • Качествен синбек;
  • Без съпровод /акапелно/
  • ЗАБЕЛЕЖКА: Звуковият носител на синбек може да бъде мини диск или компакт диск.
 • 5. Не се допускат изпълнения на плейбек.
 • 6. Задължително е сценичните костюми да представят духа на времето;
 • 7. Организаторите не носят отговорност за неуредени авторски права на участниците.

ІІ. НАГРАДИ

 • 1. Специална награда на НФ” Нежни спомени” 2017
 • 1. Диплом, медали и купи за І, ІІ и ІІІ място в категориите- индивидуални изпълнители, дуети и певчески формации
 • 1. Награда за артистично присъствие.
 • 2. Награда за най-малък изпълнител.
 • 3. Награда за костюми в стила на старата градска песен.
 • 4. Всички вокални групи, дуети и индивидуални изпълнители получават грамоти за участие и сувенири.

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Участниците във фестивала не заплащат такса за участие.
 • 2. Разходите по пътуването и престоя в гр.Панагюрище са за сметка на участниците.
 • 3. Организаторите осигуряват храна –сух пакет.
 • 4. Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира и записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да плаща права и обезщетения.
 • 5. Националният фестивал ще се проведе на 14 октомври 2017 година в читалище „Виделина-1865”, гр. Панагюрище.
 • 6. Регистрацията на участниците при пристигането в гр. Панагюрище ще става в Читалище „Виделина-1865“.
 • 7. Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят в срок до 4.10.2017г. заявка (по образец) за участие на адрес: 4500, гр.Панагюрище, пл.”20 април” 2, НЧ „Виделина-1865” или на е-mail:videlina_1865@abv.bg.
Файл: