духов оркестър

ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Представителен духов оркестър към читалище “Виделина” е създаден през 1953 г. от Делчо Радивчев. Той е негов ръководител и диригент три десетилетия. В състава влизат музиканти, минали през училищната духова музикална школа на гр. Панагюрище. Този оркестър развива активна дейност и свири на всички национални и местни празници.

История

Петър Карапетров-основател и пръв председател на читалищетоПрофесор Марин Дринов нарича читалищата "съсредоточия на най-просветените и най-деятелни за напредъкът на народността ни български сили." Те възникват и се утвърждават като показател за българщината там, където съзнанието за българската наука е живо. Един от тези центрове е Панагюрище.

Subscribe to духов оркестър